11kl

Rodomi 30 konspektai (-ų)

11-12 kl.
Viso istorijos kurso santrauka
Patreon icon   Tapk patronu ir perskaityk visą straipsnį
Pagal A lygio programą nuo 2016 m.
Istorijos VBE temos
VBE 4.3
XIX a. politinės srovės / ideologijos (liberalizmas, socializmas, konservatizmas)
VBE 3.4, 3,5
Napoleono Bonaparto epocha
VBE 3.3
Didžioji Prancūzijos revoliucija
VBE 4.4
Nacionalizmo idėjų plitimas, tautinės valstybės
Tik patronams
Kaip parašyti gerą rašinį?
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
11-12 kl.
Privalomos literatūros sąrašas ir epochos
Dešimtukininkams
Rekomenduojami kūriniai
Martynas Mažvydas
Lietuviška eiliuota prakalba „Katekizmas“
Mikalojus Daukša
„Prakalba į malonųjį skaitytoją“
Jonas Radvanas
Herojinė poema „Radviliada“
Viljamas Šekspyras (William Shakespeare)
Drama - tragedja „Hamletas“
Mikalojus Husovianas
„Giesmė apie stumbrą“
Kristijonas Donelaitis
Epinė didaktinė poema „Metai“
Neužbaigtas straipsnis
Motiejus Kazimieras Sarbievijus
Lyrika
Johanas Volfgangas fon Gėtė
Drama - tragedija „Faustas“
Adomas Mickevičius
„Odė jaunystei“, „Vėlinės“, „Romantika“, „Krymo sonetai“, „Ponas Tadas“
Antanas Baranauskas
Lyrinė romantinė poema „Anykščių šilelis“
Vincas Kudirka
Tautinę sąmonę žadinantys eilėraščiai
Jonas Mačiulis - Maironis
Eilėraščių rinkinys „Pavasario balsai“
Jonas Biliūnas
Novelės „Vagis“, „Ubagas“, „Lazda“
Šatrijos Ragana
Apysaka „Sename dvare“
Juozas Tumas - Vaižgantas
Apysaka „Dėdės ir dėdėnės“
Vincas Krėvė - Mickevičius
Drama - tragedija „Skirgaila“
Pasaulinio vandenyno tarša
Genetikos pradmenys ir kraujo grupės
Juozas Aputis, Bitė Vilimaitė
Namai — žmogaus būties centras? (200 ž. samprotavimo pastraipa)
Adomas Mickevičius, Balys Sruoga, Bronius Krivickas
Nusikaltimai prieš lietuvius (mintys rašiniui)
Vincas Krėvė - Mickevičius, Viljamas Šekspyras
Stiprios asmenybės literatūroje (mintys rašiniui)
Jonas Radvanas, Mikalojus Daukša, Mikalojus Husovianas
Tauta ir tautybė (mintys rašiniui)
Sužinok, kada įkelsim naujus konspektus mūsų Instagram paskyroje. Spausk Follow!

@edukamentas ->