12kl

Rodomi 57 konspektai (-ų)

11-12 kl.
Viso istorijos kurso santrauka
Patreon icon   Tapk patronu ir perskaityk visą straipsnį
Pagal A lygio programą nuo 2016 m.
Istorijos VBE temos
VBE 6.1 - 6.17 (1946 - 1989/1991)
Šaltasis karas / The Cold War (visuotinė istorija)
VBE 5.8, 5.9, 5.10
Totalitarinių režimų SSRS, Vokietijoje panašumai ir skirtumai
VBE 5.7
Didžioji ekonominė krizė JAV
Hitlerio atėjimas į valdžią
Hitlerinė Vokietija
VBE 5.16 - 5.27 (1918 - 1940)
Tarpukaris Lietuvoje / Pirmoji Lietuvos Respublika
Lietuva per Pirmąjį pasaulinį karą
VBE 4.8
Bolševikų atėjimas į Rusijos valdžią
VBE 4.3
XIX a. politinės srovės / ideologijos (liberalizmas, socializmas, konservatizmas)
VBE 4.7
Pirmasis pasaulinis karas
VBE 4.4
Nacionalizmo idėjų plitimas, tautinės valstybės
Tik patronams
Kaip parašyti gerą rašinį?
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
11-12 kl.
Privalomos literatūros sąrašas ir epochos
Dešimtukininkams
Rekomenduojami kūriniai
Gyventojų geografija
Gyventojų skaičius, jo raida, demografija, migracija
Lietuvos ir pasaulio miestai
Urbanizacija ir gyvenviečių geografija
Geopolitika: JT, NATO, G8, G20, ES, NVS
Francas Kafka (Franz Kafka)
Novelė „Metamorfozė“
Vincas Mykolaitis - Putinas
Romanas „Altorių šešėly“
Vincas Mykolaitis - Putinas
„Vivos plango, mortuos voco“
Patreon icon   Tapk patronu ir perskaityk visą straipsnį
Jurgis Savickis
Novelės „Fleita“, „Kova“, „Vagis“, „Ad astra“
Šri Lanka ir Indija kovoja dėl žuvų
Henrikas Radauskas
Jonas Aistis - Aleksandravičius
Balys Sruoga
Memuarinis romanas „Dievų miškas“
Salomėja Nėris (tikr. Salomėja Bačinskaitė-Bučienė)
Eilėraščių rinkinys „Prie didelio kelio“
Alberas Kamiu (Albert Camus)
Esė „Sizifo mitai“ ir romano „Maras“ ištraukos analizė
Patreon icon   Tapk patronu ir perskaityk visą straipsnį
Alberas Kamiu (Albert Camus)
Filosofinis romanas „Svetimas“
Bronius Krivickas
Partizaninė literatūra
Vytautas Mačernis
Tragiško gyvenimo biografija, „Vizijos“ ir sonetai
Antanas Škėma
Romanas „Balta drobulė“
Justinas Marcinkevičius
Poetinė drama „Mažvydas“
Marius Katiliškis (tikr. Albinas Marius Vaitkus)
Epinis realistinis romanas „Miškais ateina ruduo“
Juozas Aputis
Apsakymai „Keleivio novelės“
Sigitas Geda
Česlovas Milošas (Czeslaw Milosz)
Romanas „Isos slėnis“
Judita Vaičiūnaitė
Neužbaigtas straipsnis
Marcelijus Martinaitis
Neužbaigtas straipsnis
Aidas Marčenas
Eilėraščių rinktinė „Eilinė“
Jurgis Kunčinas
Monologinis romanas „Tūla“
Marius Ivaškevičius
Trijų veiksmų pjesė „Madagaskaras“
Neužbaigtas straipsnis
Jutimo organas
Akies sandara ir ligos
Augalų hormonai, tropizmai
Jutimo organas
Ausies sandara ir kaip išgirstame
Liežuvis ir nosis
Cheminių medžiagų jutimas
Genetikos pradmenys ir kraujo grupės
Homeostazė
Juozas Aputis, Bitė Vilimaitė
Namai — žmogaus būties centras? (200 ž. samprotavimo pastraipa)
Nervų sistema
Adomas Mickevičius, Balys Sruoga, Bronius Krivickas
Nusikaltimai prieš lietuvius (mintys rašiniui)
Česlovas Milošas
Prarastos tėvynės ilgesys Lietuvos literatūroje
Raumenys
Vinco Mykolaičio - Putino romane „Altorių šešėly“
Savęs pažinimo ir apsisprendimo kelias (rašinys)
Smegenys
Vincas Krėvė - Mickevičius, Viljamas Šekspyras
Stiprios asmenybės literatūroje (mintys rašiniui)
Jonas Radvanas, Mikalojus Daukša, Mikalojus Husovianas
Tauta ir tautybė (mintys rašiniui)
Šalinimas
Sužinok, kada įkelsim naujus konspektus mūsų Instagram paskyroje. Spausk Follow!

@edukamentas ->