📜 Istorija

27
11-12 klasės A lygio kurso užrašai ir projektai. Egzaminas vyks: birželio 15 d. (Pr) 9 val.
Supratimui Pasiruošimui Projektai ir šaltiniai
Patreon icon   Tik Patronams
Istorijos kurso santrauka
Pagal A lygio programą nuo 2016 m.
Istorijos VBE temos
VBE 6.18 - 6.34 (1944/1945 - 1990)
Aneksuota Lietuva Šaltojo karo periodu (antroji sovietizacija)
VBE 6.1 - 6.17 (1946 - 1989/1991)
Šaltasis karas / The Cold War (visuotinė istorija)
VBE 5.12, 5.13
Antrasis pasaulinis karas
VBE 5.30 (1940-1945)
Antrasis pasaulinis karas Lietuvoje. Sovietų, vokiečių okupacija ir rezistencija
(1944–1953)
Partizanų karo spauda
VBE 5.8, 5.9, 5.10
Totalitarinių režimų SSRS, Vokietijoje panašumai ir skirtumai
VBE 5.7
Didžioji ekonominė krizė JAV
Hitlerio atėjimas į valdžią
Hitlerinė Vokietija
VBE 5.16 - 5.27 (1918 - 1940)
Tarpukaris Lietuvoje / Pirmoji Lietuvos Respublika
VBE 5.6
Fašizmas ir Italija
VBE 5.1 - 5.11 (1918 - 1939)
Tarpukaris Europoje, demokratijų kovos, SSRS raida, tarptautiniai santykiai 3-4 deš.
Lietuva per Pirmąjį pasaulinį karą
VBE 4.8
Bolševikų atėjimas į Rusijos valdžią
VBE 4.3
XIX a. politinės srovės / ideologijos (liberalizmas, socializmas, konservatizmas)
VBE 4.7
Pirmasis pasaulinis karas
VBE 3.4, 3,5
Napoleono Bonaparto epocha
Didžiosios Prancūzijos revoliucijos veikėjas
Žoržas Žakas Dantonas
VBE 3.3
Didžioji Prancūzijos revoliucija
VBE 4.4
Nacionalizmo idėjų plitimas, tautinės valstybės
JAV susikūrimas
VBE 3.14
Apšvietos (arba Švietimo) epochos idėjos ATR
Neužbaigtas straipsnis
VBE 3.10, 3.11
Abiejų Tautų Respublikos padalijimai ir žlugimas
VBE 3.10
Abiejų Tautų Respublikos silpnėjimas
Žydų mažuma LDK
Patreon icon   Tik Patronams
Krikščionybė ir antika
Instagram'o @edukamentas reklama
Sužinok, kada įkelsim naujus konspektus mūsų Instagram paskyroje. Spausk Follow!

@edukamentas →