🇱🇹 emoji LITERATŪRA

11, 12 klasės privalomoji literatūra:
prie kūrinių pridedama autorių biografija ir kontekstas.

Kūrinių sąrašas, epochos, jų apibūdinimai ->

Vaizdo medžiaga apie literatūrą YouTube ->

Kiti šaltiniai:

Mokovas ir Pakartok prieš egzaminą

Rodomi 23 konspektai (-ų), eilėtvarka pagal kursą (nuo renesanso iki šių laikų)

Martynas Mažvydas. „Katekizmas“
2019-10-19
Mikalojus Daukša. „Postilė“ („Prakalba į malonųjį skaitytoją“)
2019-10-11
Jonas Radvanas. „Radviliada“
2019-10-19
Mikalojus Husovianas. „Giesmė apie stumbrą“
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
Viljamas Šekspyras. Drama „Hamletas“
2019-10-19
M. K. Sarbievijus
2019-10-13
Kristijonas Donelaitis. Didaktinė poema „Metai“
2019-10-20
J. V. Gėtė. Drama „Faustas“
Video  ·  2019-10-13
Adomas Mickevičius. Poezija
2019-10-20
Antanas Baranauskas. „Anykščių šilelis“
2019-10-20
Vincas Kudirka. Kontekstas
Video  ·  2019-10-21
Jonas Mačiulis - Maironis. Biografija, poezija
Video  ·  2019-10-20
Jonas Biliūnas. Novelės „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“
2019-10-19
Šatrijos Ragana. Apysaka „Sename dvare“
2019-10-19
Juozas Tumas - Vaižgantas. Apysaka „Dėdės ir dėdėnės“
2019-10-19
Vincas Krėvė. Drama - tragedija „Skirgaila“
2019-10-19
Vincas Mykolaitis - Putinas. Biografija ir poezija
2019-10-18
Vincas Mykolaitis - Putinas. Romanas „Altorių šešėly“
2019-10-19
Francas Kafka. Apsakymas „Metamorfozė“
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
Jurgis Savickis. Novelės „Fleita”, „Kova“, „Vagis”, „Ad astra”
2019-10-11
Jonas Aistis - Aleksandravičius. Biografija
2019-10-19
Henrikas Radauskas
2019-10-20
Salomėja Nėris
Pristatymas  ·  2019-10-20
Balys Sruoga. Romanas „Dievų miškas“
2019-10-19
Alberas Kamiu (Camus). Romanas „Svetimas“
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
Vytautas Mačernis. Biografija, „Vizijos“ ir sonetai
Video  ·  2019-10-19
Bronius Krivickas
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
Antanas Škėma. Romanas „Balta drobulė“
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
Justinas Marcinkevičius. Drama „Mažvydas“
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
Marius Katiliškis. Romanas „Miškais ateina ruduo“
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
Juozas Aputis. Apsakymai „Keleivio novelės“
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
Sigitas Geda
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
Česlovas Milošas
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
Judita Vaičiūnaitė
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
Marcelijus Martinaitis
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
Aidas Merčėna
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
Jurgis Kunčinas. Romanas „Tūla“
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->
Marius Ivaškevičius. Pjesė „Madagaskaras“
Jau greitai. Sužinoti daugiau ->