← Literatūra

Marcelijus Martinaitis

XX a. II p. - XXI a. pr. (1936-2013 m.) moderniosios prozos kūrėjas. Poetas iš Žemaitijos, rašęs apie pasaulio sudėtingumą.

99 žodžiai — 1 min

12kl proza poezija modernizmas

[Nuotrauka] Iliustracija
Aa
Neužbaigtas straipsnis

Reikalingas redagavimas, patikslinimai, papildoma informacija. Pateikiame tai, ką šiuo metu turime — esminę informacija, kontekstą, pagrindus.

Sužinoti daugiau →

Poetas iš Žemaitijos, Paserbenčio kaimo. Jis žemdirbių kultūros atstovas, išgyvenęs šios kultūros žlugimą sovietmečiu.

Savo kūryboje bando atkurti žemdirbio gyvenimą, jo vertybių sistemą. Miestas jam buvo svetimas. Iš nugriautų gimtųjų namų rąstų prie Vilniaus, Vanaginėjė, pasistatė namą. Pasak poeto, tikėjosi pamatyti pro langus Serbentos upelį, Pilkalnį… Gimtoji sodyba poetui tapo prarasto rojaus vaizdiniu.

Panaudodamas tautosakinius motyvus, pasakos personažų kaukes poetas kalba apie gyvenimo prasmę ir vert, atskleidžia gyvenimo reiškinių sudėtingumą. Onutės, Severiutės, Kukučio lūpomis kalba išmintis ir gerumas.

Kukučio baladėsė ryški ezopinė kaba. Sovietinės okupacijos laikais reikėjo išsaugoti kalbėjimo laisvę nelaisvėje. Pasitelkdamas paradoksą, ironiją, groteską, poetas atskleidžią pasaulio sudėtingumą.

💖 Nusiųskite konspektus draugams, dalinkimės žiniomis!

Panašūs konspektai

Tik Literatūra

Visos pamokos ir konspektai →